آگهی رایگان
صفحه اصلی

درباره ما

ثبت شکایت

قوانین

ثبت نام

تعرفه آگهی ویژه

تماس با ما
امروز ، دوشنبه 07 مهر 1399
درج آگهی رایگان
 

میخواهید کالا یا خدمات خود را به دیگران معرفی کنید؟
همین حالا در سایت آگهی ایران ثبت نام کرده و آگهی خود را بصورت رایگان درج نمایید.

ایمیل :
رمز :
مرا بخاطر بسپار

لینک های متنی
 
  نماد اعتماد
   

  گزیده ای از مواد شیمیایی موجود در شرکت

  گزیده ای از مواد شیمیایی موجود در شرکت
  توضیحات بهای واحد(ریال) نام کالا
  10 گرمی، مرک 850.000 1-10- اُ فنا نترولین
  25 گرمی، مرک 2450000 1-chloro, 2,4-dinitrobenzene (CDNB)
  1 لیتری، مرک 1.550.000 2- بوتانول
  25 گرمی، مرک 2.400.000 BSA
  1 کیلویی، مرک 800.000 Ca(H2PO4)2
  10 میلی گرمی، سیگما 5.600.000 DAPi
  1 لیتری، مرک 1.250.000 DMSO
  مرک، 50 گرمی 260.000 EDTA
  مرک، 100 گرمی 450.000 EDTA
  مرک، 1000 گرمی 3.400.000 EDTA
  مرک، 50 گرمی 340.000 Fe-EDTA
  مرک، 100 گرمی 590.000 Fe-EDTA
  مرک، 250 گرمی 1.350.000 Fe-EDTA
  100 واحدی، سیگما 3250000 Glutathione Reductase Enzyme
  1 گرمی، سیگما 2500000 Glutathione, Reduced (GSH)
  مرک،50 گرمی 150.000 K2Cr2O7
  مرک،100 گرمی 250.000 K2Cr2O7
  مرک، 1 کیلویی 1.300.000 K2Cr2O7
  مرک، 50 گرمي 120.000 KH2PO4
  مرک، 100 گرمي 220.000 KH2PO4
  مرک، 1 کیلویی 950.000 KH2PO4
  مرک، 50 گرمی 120.000 Na2HPO4.12H2O
  مرک، 100 گرمی 220.000 Na2HPO4.12H2O
  مرک، 1 کیلویی 950.000 Na2HPO4.12H2O
  مرک، 50 گرمی 450.000 Na2MoO4,2H2O
  مرک، 100گرمي 800.000 Na2MoO4,2H2O
  مرک، 50 گرمی 450.000 PDA
  مرک، 100 گرمی 800.000 PDA
  مرک، 500 گرمی 2.900.000 PDA
  100 گرمی، سیگما 2.350.000 Plant Agar
  500 گرمی، سیگما 4.900.000 Plant Agar
  مرک، 100 گرمی SDS
  100 میلی‌گرمی، سیگما 2500000 ß-NADPH (ß-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Reduced Form,Tetrasodium Salt)
  هلندی، 25 سی سی 640.000 TEMED
  1 ‌گرمی، سیگما 1.850.000 TMBZ
  1 لیتری، مرک 550.000 آب اکسیژنه
  آزمایشگاهی، 1 لیتری 130.000 اتانول 96
  مرک، 1 لیتری 550.000 اتانول خالص
  100 میلی گرمی، سیگما 1.170.000 اتفن
  1 گرمی، سیگما 3.060.000 اتفن
  سیگما، 1 گرمی 1.500.000 اتیدیوم بروماید
  1 گرمی، سیگما 2.750.000 اسپرمیدین
  مرک، 50 گرمی 100.000 استات آمونیوم
  مرک، 100 گرمی 170.000 استات آمونیوم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 استات آمونیوم
  مرک، 50 گرمی 100.000 استات سدیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 استات سدیم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 استات سدیم
  1 لیتری، مرک 850.000 استو نیتریل
  100 سی‌سی، هندی 1.150.000 استوکارمن
  1 لیتری، مرک 550.000 استون
  1 لیتری، مرک 550.000 اسید استیک
  1 گرمی، سیگما 650.000 اسید اورسئیک
  مرک، 50 گرمی 90.000 اسید بوریک
  مرک، 100 گرمی 160.000 اسید بوریک
  مرک، 1 کیلویی 750.000 اسید بوریک
  مرک، 1 لیتری 1.870.000 اسید پرکلریک
  مرک،50 گرمی 100.000 اسید تارتاریک
  مرک، 100 گرمی 170.000 اسید تارتاریک
  مرک، 1 کیلویی 850.000 اسید تارتاریک
  مرک، 1لیتری 550.000 اسید سولفوریک
  مرک، 5/2 لیتری 1.200.000 اسید سولفوریک
  مرک، 50 گرمی 100.000 اسید سیتریک
  مرک، 100 گرمی 170.000 اسید سیتریک
  مرک، 1 کیلویی 800.000 اسید سیتریک
  مرک، 1 لیتری 600.000 اسید فسفریک
  مرک، 5/2 لیتری 1.350.000 اسید فسفریک
  مرک، 1لیتری 550.000 اسید کلریدریک
  مرک، 5/2 لیتری 1.200.000 اسید کلریدریک
  1 کیلویی، مرک 900.000 اسید مالیک
  مرک، 1لیتری 550.000 اسید نیتریک
  مرک، 5/2 لیتری 1.200.000 اسید نیتریک
  هلندی، 100 گرمی 950.000 اکریلامید
  مرک، 1 کیلویی اکریلامید
  مرک، 50 گرمی 500.000 آگار
  مرک، 100 گرمی 850.000 آگار
  250 گرمی، مرک 1.750.000 آلیاژ دوارداز
  هلندی، 100گرمی 640.000 آمونیوم پرسولفات (APS)
  آمونیوم پرسولفات (APS)
  مرک 700.000 انواع بافرهای تترازول
  مرک، 1 لیتری ایزوآمیل الکل
  مرک، 5/2 لیتری 1.600.000 ایزوآمیل الکل
  1 لیتری، مرک 850.000 بافر فسفات
  1 لیتری، مرک 850.000 بافرهای تنظیم pH (4، 7 و 10)
  5 گرمی، سیگما 1.450.000 بتا سیکلو دکسترین
  1 لیتری، مرک 550.000 بوتانول
  5/2 لیتری، مرک 1.200.000 بوتانول
  مرک، 1 لیتری بوتریک اسید
  مرک، 5/2 لیتری 2.960.000 بوتریک اسید
  هلندی، 25 گرمی 1120000 بیس اکریلامید
  مرک بیس اکریلامید
  مرک، 1 کیلویی 800.000 پارافین
  250 گرمی، مرک 860.000 پتاسیم آنتی مونی تارتارات
  100 گرمی، مرک 550.000 پتاسیم بروماید
  100 گرمی، پر.تئین ایزوله سویا
  1 لیتری، مرک 1.700.000 پرکلریک اسید
  10 گرمی، مرک 600.000 پرولین
  100گرمی، مرک 1.920.000 پکتین
  5 گرمی، سیگما 1.500.000 پی نیترو فنیل فسفات
  25 گرمی، سیگما 3.900.000 پی نیترو فنیل فسفات
  5 گرمي، سیگما 950.000 پیرودوکسین (Pyridoxine HCl)
  50 گرمی، مرک 800000 پیروگالل
  مرک، 10 گرمی 1.250.000 تری فنیل تترازولیوم کلراید
  1 کیلویی، مرک 1.700.000 تری کلرواستیک اسید
  100 گرمی، مرک 850.000 تری کلسیم فسفات
  مرک، 50 گرمی 260.000 تریس باز (Tris base)
  مرک، 100 گرمی 450.000 تریس باز (Tris base)
  مرک، 500 گرمی 1.650.000 تریس باز (Tris base)
  1 لیتری، مرک 550.000 تولوئن
  5/2 لیتری، مرک 1.200.000 تولوئن
  10 گرمی، مرک 730.000 تیمول
  1 لیتری، مرک 550.000 دی اتیل اتر
  1 گرمی، سیگما 1.350.000 دی تیو تریتول (DTT)
  1 لیتری، مرک 550.000 دی کلرومتان
  100 گرمی، مرک 1.600.000 رزورسینول
  1 لیتری، مرک 550.000 زایلن
  5/2 لیتری، مرک 1.200.000 زایلن
  250 گرمی، مرک 1.150.000 سالیسیلات سدیم
  100 گرمی، مرک 500.000 سالیسیلیک اسید
  هلندی، 100 گرم 900.000 سدیم آزید
  25 گرمی، مرک 900.000 سدیم نیترو پروساید
  مرک،50 گرمی 100.000 سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین)
  مرک، 100 گرمی 170.000 سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین)
  مرک، 1 کیلویی 750.000 سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین)
  100 گرمی، مرک 2.800.000 سدیم هیدرید
  100 میلی‌گرمی، سیگما 1.650.000 سفوتاکسین
  سفوتاکسین
  100 گرمی، مرک سلنیت سدیم
  1کیلویی، مرک 750.000 سود
  مرک، 100 گرمی 150.000 سود (NaOH)
  مرک، 1 کیلویی 700.000 سود (NaOH)
  50 گرمی، مرک 350.000 سوربیتول
  100 گرمی، مرک 430.000 سوربیتول
  1کیلویی، مرک 850.000 سولفات آلومنیوم
  مرک، 50 گرمی 100.000 سولفات آهن II
  مرک، 100 گرمی 170.000 سولفات آهن II
  مرک، 1 کیلویی 850.000 سولفات آهن II
  مرک، 50 گرمی 100.000 سولفات پتاسیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 سولفات پتاسیم
  مرک، 1 کیلویی 850.000 سولفات پتاسیم
  مرک، 50 گرمی 100.000 سولفات روی
  مرک، 100 گرمی 170.000 سولفات روی
  مرک، 1 کیلویی 850.000 سولفات روی
  250 گرمی، مرک 650.000 سولفوسالسیلیک اسید
  مرک، 100گرمی 1.300.000 سی تب(C-tab)
  مرک،50 گرمی 100.000 فروآمونیوم سولفات دو آبه
  مرک، 100 گرمی 170.000 فروآمونیوم سولفات دو آبه
  مرک، 1 کیلویی 850.000 فروآمونیوم سولفات دو آبه
  مرک، 50 گرمی 100.000 فروآمونیوم سولفات شش آبه
  مرک، 100 گرمی 170.000 فروآمونیوم سولفات شش آبه
  مرک، 1 کیلویی 850.000 فروآمونیوم سولفات شش آبه
  1 کیلویی، مرک 850.000 فلورید پتاسیم
  مرک، 1 کیلویی 950.000 فنل
  5 گرمی، مرک 3.250.000 فنیل سولفونیل فلوراید متان
  1 لیتری 1.550.000 فهلینگ B
  1 لیتری 1.550.000 فهلینگ A
  100 سی سی، مرک 1.600.000 فولین
  مرک، 100گرمی 3.200.000 قند آلفا متیل گلیکوزید
  مرک، 100گرمی 3.200.000 قند آلفا متیل گلیکوزید
  مرک، 5گرمی 800.000 قند ترهالوز
  مرک، 5گرمی 800.000 قند ترهالوز
  100 میلی گرمی، سیگما 1.450.000 کاتالاز
  1 کیلویی، مرک کازئین
  100 گرمی، سیگما 700.000 کربوکسی متیل سلولز(CMC)
  500 گرمی، سیگما 1.250.000 کربوکسی متیل سلولز(CMC)
  50 گرمی، مرک 1.450.000 کلرامفنیکل
  5 گرمی، سیگما 1.100.000 کلرامفنیکل
  250 گرمی، مرک 1.220.000 کلرامین T
  1 گرمی، مرک 4.400.000 کلرور طلا
  1 لیتری، مرک 750.000 کلروفرم
  مرک، 50 گرمی 100.000 کلرید پتاسیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 کلرید پتاسیم
  مرک، 1 کیلویی 850.000 کلرید پتاسیم
  مرک، 250 گرمی 950.000 کلرید سرب
  مرک، 1 کیلویی 1.900.000 کلرید سرب
  مرک، 0 25 گرمی 1.800.000 کلرید کادمیوم
  250 گرمي، مرک 750.000 کلرید کبالت
  مرک، 50 گرمی 100.000 کلرید کلسیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 کلرید کلسیم
  مرک، 1 کیلویی 850.000 کلرید کلسیم
  250 گرمی، مرک 550.000 کلرید کلسیم
  1 کیلویی، مرک 950.000 کلرید کلسیم
  مرک، 1 کیلویی 1.300.000 کلرید لیتیوم
  مرک،50 گرمی 100.000 کلرید منیزیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 کلرید منیزیم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 کلرید منیزیم
  5 گرمی، سیگما 680.000 گالیک اسید
  250 گرمی، مرک 600.000 گلایسین
  1 کیلویی گرمی، مرک 1.800.000 گلایسین
  گلوتاتیوت احیا
  25 گرمی، مرک 400.000 گلوتامین
  مرک،50 گرمی 100.000 گلوکز
  مرک، 100 گرمی 170.000 گلوکز
  مرک، 1 کیلویی 750.000 گلوکز
  1 لیتری، مرک 550.000 گلیسرول
  1 لیتری، مرک 600.000 گلیسرول
  250 گرمی، سیگما 1.250.000 گوآرگام (صمغ عربی)
  500 گرمی، مرک 700.000 مانیتول
  1 لیتری، مرک 550.000 متانول
  5/2 لیتری، مرک 1.200.000 متانول
  100 سی‌سی، مرک 1.750.000 معرف لینگر
  100 میلی‌گرمی، سیگما 2.150.000 معرف نیل رد (Nail Red)
  معرف هانوس
  مرک، 10گرمي 850.000 میواینوزیتول
  500 سی سی، کره ای 1.950.000 نستلر (معرف آمونیاک)
  1 کیلویی، مرک 750.000 نشاسته
  مرک،50 گرمی 90.000 نمک (NaCl)
  مرک،100 گرمی 150.000 نمک (NaCl)
  مرک،1000 گرمی 650.000 نمک (NaCl)
  مرک،50 گرمی 100.000 نیترات آمونیوم
  مرک، 100 گرمی 170.000 نیترات آمونیوم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 نیترات آمونیوم
  مرک،50 گرمی 100.000 نیترات پتاسیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 نیترات پتاسیم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 نیترات پتاسیم
  1کیلویی، مرک 850.000 نیترات روی
  مرک0، 25 گرمی 1.820.000 نیترات کادمیوم
  مرک،50 گرمی 100.000 نیترات کلسیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 نیترات کلسیم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 نیترات کلسیم
  مرک،50 گرمی 100.000 نیترات منیزیم
  مرک، 100 گرمی 170.000 نیترات منیزیم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 نیترات منیزیم
  ایرانی، 25 گرمی 1.650.000 نیترات نقره
  25 گرمی، ایرانی 1.250.000 نیترات نقره
  1 کیلویی، مرک 850.000 نیترات نیکل
  10 گرمی، مرک 650.000 نین هیدرین
  مرک،50 گرمی 100.000 هگزامتا فسفات سدیم
  مرک، 100 گرمی 150.000 هگزامتا فسفات سدیم
  مرک، 1 کیلویی 800.000 هگزامتا فسفات سدیم
  مرک، 1 لیتری هگزان
  25 گرمی، مرک 2.800.000 هما توکسلین
  1000 گرمی، مرک 750.000 هیپو سولفید سدیم
  250 گرمی، مرک 950.000 هیدروکسیل آمونیوم کلراید
  مرک، 250 گرمی 3.300.000 یدید پتاسیم
  250 گرمی، مرک 1.750.000 یدیدپتاسیم
   واردات انواع مواد شیمیایی از شرکت‌های معتبر دنیا نظیر Sigma، Merck، Fermentas، Invitrogene و ... در اسرع زمان
   واردات و توزیع انواع دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی موردنظر محققین
   انواع آنزیمهای پلیمریزه کننده، محدود کننده، تغییردهنده و حذف کننده
   ارائه انواع مواد شیمیایی در مقیاس صنعتی
  انواع مواد وابزارآلات مورد نیاز برای انواع کشت های سلولی و بافت

  قیمت :
  موقعیت : همه استانها
  نشانی : شعبه1: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شهید مقصودلو، واحد511شعبه2: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب آموزش دانشکده کشاورزیتلفن تماس: 38767357-051، 09152417830ZistAzmaCo@Gmail.comhttp://stp.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=20

  تاریخ درج آگهی : 1399/01/26
  تاریخ انقضاء : 1399/03/24  دسترسی سریع
   
  عبارات کلیدی
   
  آگهی های مرتبط
   

  آراد- ثبت شرکت- ثبت برند- واگذاری برند آماده

  1399/07/06
  واگذاری انواع برندهای آماده در طبقات مواد غذایی، سلولزی، خشکبار ، آرایشی بهداشتی و.... به صورت فارسی لاتین و ... ...
  راهب ، تلفن : 021-26312303-5

  #خریدشرکت #اخذ رتبه #تمدید رتبه#رتبه پیمانکاری #شرکت مشاور پایه 3

  1399/06/29
  • ارائه انواع خدمات ثبت انواع شرکت براساس نیاز شما بزرگواران (انتخاب نام ,انواع شرکت,ثبت تغییرات شرکت در ایران ,تنظیم صورتجلسه ... ...
  غافرين ، تلفن : 02122851750

  رتبه 5 كليه پايه ها با كارت پيمانكاري آماده واگذاري 09128454486

  1399/06/10
  رتبه بندی رتبه 5 ساختمان ، 5 راه ، 5 راه و ساختمان ، 5 ساختمان و تأسیسات ، 5 ... ...
  راهب ، تلفن : 021-26312303-5

  واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی کیان پرتو تجهیز

  1399/06/05
  کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد تخصصی مورد نیاز آزمایشگاهها و موادشیمیایی صنعتی کلیه حلالهای آلی و معدنی کلیه ظروف آزمایشگاهی تفلونی آب کروماتوگرافی انواع ... ...
  آزمایشگاهی کیان پرتو تجهیز ، تلفن : 66577909 - 021

  کمد نگهداری مواد شیمیایی در تهران

  1399/07/03
  کمد نگهداری مواد شیمیایی با داشتن بدنه ای با جنس بسیار متنوع و بسیار مقاوم بهترین انتخاب برای نگهداری مواد ... ...
  سکوبندی آزمایشگاه رستا فرایند سپنتا ، تلفن : 09196969040

  بوراکس پنتا و دکا

  1399/06/29
  شرکت بازرگانی آدریکو (واردکننده و تامین کننده انواع مواد اولیه کارخانجات صنعتی و صنایع غذایی) فروش ویژه بوراکس پنتا و ... ...
  بازرگانی آدریکو ، تلفن : 09124253588

  فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

  1399/07/02
  شرکت مرکزآزمایشگاهی بابیش ازبیست سال سابقه درزمینه فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی ازکمپانی هایMerck-Sigma-Aldrich-Fluka-Applichem-Duchefa-Lobachem-Milipore-Poch-Riedeldehaen-BDH,... آمادگی خودراجهت ارائه محصولات موجود ووارداتی اعلام می دارد ... ...
  amirelahi ، تلفن : 09128442074-22321197

  فروش انواع دستگاههای نقطه ذوب کیان پرتو

  1399/06/05
  فروش انواع دستگاه های نقطه ذوب ، اجاق ماکروکجلدار و شوف بالن در اندازه های مختلف از کمپانی الکتروترمال (ELECTROTHERMAL) ... ...
  آزمایشگاهی کیان پرتو تجهیز ، تلفن : kianparto.ir@gmail.com

  فروش انواع سانتریفیوژ آزمایشگاهی کیان پرتو

  1399/06/05
  فروش انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژهای مختلف از کمپانی های هتیش (HETTICH) و سنتریون (CENTURION) با نازلترین قیمت . لطفا جهت ... ...
  آزمایشگاهی کیان پرتو تجهیز ، تلفن : kianparto.ir@gmail.com

  مواد اولیه شیمیایی صنعتی و خوراکی

  1399/06/30
  بازرگانی راد شیمی فروشنده و وارد کننده مواد شیمیایی خوراکی ‌صنعتی ❌اسانس ❌رنگ خوراکی ❌مواد شیمیایی ...
  بازار آذربايجان ، تلفن : 09129534631

  آگهی های ویژه
   

  آراد- ثبت شرکت- ثبت برند- واگذاری برند آماده

  راهب
  تلفن : 021-26312303-5


  #خریدشرکت #اخذ رتبه #تمدید رتبه#رتبه پیمانکاری #شرکت مشاور پایه 3

  غافرين
  تلفن : 02122851750


  رتبه 5 كليه پايه ها با كارت پيمانكاري آماده واگذاري 09128454486

  راهب
  تلفن : 021-26312303-5


  شرکت دکوراسیون داخلی فرتاک

  بهنام زهرايي
  تلفن : 02140440528


  دوره مربیگری مهدکودک

  مجتمع فنی هدف
  تلفن : 02634479657


  اجرای یک روزه بلکا بدون بو و کثیف کاری

  محرم شفی زاده
  تلفن : 09123387082 -66150360


  مشاوره حقوقی در تهران وکیل

  وحید نظری
  تلفن : 02177221941


  وکیل خوب

  وكيل پايه يك
  تلفن : 09123666928


  طراحی سایت ساین

  حامد نظرزاده
  تلفن : 09190238500


  ساندویچ پانل کبیر پانل

  دفتر فروش
  تلفن : 26760626 - 09128481449


  درب سردخانه ریلی

  دفتر فروش
  تلفن : 09129530838


  گریتینگ فلزی

  تولیدکننده گریتینگ
  تلفن : 08633554112


  حامد اسکندری وکیل در شیراز

  حامد نظرزاده
  تلفن : 09171114836


  خرید اینترنتی ابزار با قیمت استثنایی و ارسال سریع و مطمئن

  علي حاجي قاسمي
  تلفن : 03134360048

  
  جستجو در آگهی ها ...
   
  عبارت مورد نظر :
  فروشگاه اینترنتی پوشاک لوکس